PRODUK

Cocoa Pagilaran

Cocoa PT Pagilaran tersedia dalam 2 jenis, cocoa unfermented dan well fermented. Cocoa Pagilaran berasal dari biji tumbuhan yang dirawat dan dikelola sesuai standar yang baik sehingga menciptakan cocoa bean yang berkualitas tinggi.

Cocoa Unfermented

Cocoa Unfermented dihasilkan dari biji kakao yang belum difermentasi. Cocoa Unfermented Pagilaran berasal dari pohon kakao yang dirawat dengan manajemen yang baik.

Cocoa Well Fermented

Cocoa well fermented dihasilkan dari biji kakao yang telah difermentasi. Cocoa well fermented Pagilaran berasal dari pohon kakao yang dirawat dengan manajemen yang baik.